celowość


celowość
celowość {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. celowośćści, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'właściwość czegoś polegająca na służeniu czemuś, byciu przydatnym do osiągnięcia jakiegoś celu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Celowość założenia urbanistycznego. Celowość pozornego bezładu form. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'właściwość charakteryzująca świadome działanie, pracę mającą cel i sens, służącą czemuś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Celowość ruchu, posunięcia. Celowość zmian w rządzie, denominacji, budowy autostrad. Celowość każdego ruchu i gestu tancerki. W czyimś postępowaniu trudno dopatrzyć się celowości. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}filoz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'cecha czegoś mającego cel (zwłaszcza w odniesieniu do dyskutowanego problemu celu zjawisk przyrody i in., niezależnych od woli człowieka) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Celowość edukacji. Celowość cierpienia i śmierci. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • celowość — ż V, DCMs. celowośćci, blm 1. «odpowiedniość środków do celów; przydatność do założonego celu, do jakichś potrzeb» Celowość nowoczesnego budownictwa. 2. «świadome zmierzanie do celu» Celowość postępowania. 3. filoz. «według pojęć teleologii taki… …   Słownik języka polskiego

  • celowościowy — przym. od celowość (zwykle w zn. 2 i 3) a) w zn. 2: Celowościowa postawa, orientacja życiowa. Działanie celowościowe. b) w zn. 3: Celowościowa interpretacja świata …   Słownik języka polskiego

  • kolektywizm — m IV, D. u, Ms. kolektywizmzmie, blm 1. «sposób gospodarowania oparty na wspólnej własności środków produkcji; pogląd uzasadniający celowość takiego sposobu gospodarowania» 2. «zasada moralności komunistycznej głosząca solidarność, jedność,… …   Słownik języka polskiego

  • pesymizm — m IV, D. u, Ms. pesymizmzmie, blm «postawa wyrażająca się w skłonności do dostrzegania tylko ujemnych stron życia, niewiary w skuteczność poczynań, realizację zamierzonych celów itp., negatywnej oceny przyszłych wydarzeń; także pogląd… …   Słownik języka polskiego

  • teleologia — ż I, DCMs. teleologiagii, blm filoz. «pogląd filozoficzny, według którego celowość stanowi zasadę oraz wyjaśnienie istoty i przebiegu zjawisk i procesów w przyrodzie» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • celowościowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. celowość w zn. 2.: Celowościowe myślenie, działanie; w zn. 3.: Celowościowa wizja dziejów. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pesymizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. pesymizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} postawa polegająca na dostrzeganiu w aktualnych i przyszłych zdarzeniach przede wszystkim ich stron negatywnych oraz na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień